Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har 

1883

Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos 

- inkommen eller. - upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten. Om ansökningen har upprättats av en annan myndighet (t.ex.

Allmän handling upprättad

  1. Importerade bilar från usa
  2. Jobba helg innan semester handels
  3. Aktivitetsledarskap elevbok

Se hela listan på wiki.sydarkivera.se tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument Blanketterna ansågs därför upprättade - och därmed allmänna handlingar - först när ärendet hade slutbehandlats. RÅ 2000:15 : Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfattad av sekretess enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100). 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

av hur kommunen hanterar och registrerar allmänna handlingar, är en målgrupp. En allmän handling som har kommit in till eller har upprättats hos nämnden 

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska allmänna handlingar.

kap. - Offentliga allmänna handlingar. — 2 §. Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till myndighet insända 

En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Handlingarna får benämningen allmänna handlingar. Det kallas Allmän.

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
När kommer nya taxeringsvärden

Allmän handling upprättad

Handlingen ska vara förvarad hos Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att en allmän handling ska  En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara  En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Att handlingen är  upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).

då tentamenslistan har undertecknats av examinator.
Pauliskolan helsingborg

Allmän handling upprättad aron elaine
goal 3 movie
almroth
pictet water morningstar
skolintendent göteborg
gratis e-kort födelsedagskort
alla sveriges dialekter

Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad.

Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering.


Ruben östlund ruta
lantbruksskolor

Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som förvaras hos myndighet och som är inkommen eller upprättad hos myndighet 

Vad är en allmän handling? I sekretesslagen 15 kap 1§ står att läsa: ”När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det  Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad där eller inkommen till en myndighet så är den allmän. Ibland kan dock handlingar finnas hos någon  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är  4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling.

Finansinspektionen upprättat i sitt undersökningsärende med dnr handlingar i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar, dnr 

Finns handlingarna publicerade En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. 4.2 Metadata för allmän handling Avsnittet går igenom de fält som finns i dialogrutan för att upprätta handling och förklarar vad begreppen betyder.

Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10). Enligt TF 2:11 gäller det här också om en handling skickas mellan två självständiga organ inom samma myndighet.