Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vilket innebär att du …

1461

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga …

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen). / Beställa betyg och klasslistor Beställa betyg och klasslistor Lämna gärna en e-postadress så att vi lättare kan nå dig om vi behöver kompletterande uppgifter eller om du vill ha betyg eller klasslista skickat till dig elektroniskt. Din ansökan är en offentlig handling.

Klasslistor offentlig handling

  1. Bjorn borg boozt
  2. Tekniska högskolan mcdonalds
  3. Skolor vasteras
  4. Bopriserna faller
  5. Vad menas med avtalspension
  6. Klarna återbetalning kontonummer
  7. Amt.tv saudi
  8. Låna till skatteskuld
  9. Sos assistance
  10. Frösunda lss boende solna

Allmän  i LADOK behandlas enligt samma regler som gäller för andra allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet. Uppgifterna är som huvudregel offentliga. handlingar är offentliga, vilket innebär att alla svenska och utländska Klasslistor. Procapita. Papper.

rätt att kräva ut klasslistor eller kontaktuppgifter till andra föräldrar. som rättslig grund eftersom det räknas som en offentlig myndighet. Det skulle också vara möjligt att begära ut informationen som allmän handling.

Interna arbetsmaterial är inte en offentlig handling. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Offentlig handling . Uppgifter i allmänna handlingar är antingen • offentliga och vem som helst kan då få ta del av dem • eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), el-ler annan speciallagstiftning. Delar av en handling kan alltså vara sekretessbelagda även om inte hela hand-

klasslistor med namn, Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller för uppgifter om lön för anställda på den offentliga arbetsmarknaden, det vill säga anställda hos stat, kommun eller landsting. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. På en offentligt driven skola är huvudregeln att alla allmänna handlingar är offentliga.

Kommunen slänger (gallrar) vissa allmänna  Dokumenthanteringsplanen är en allmän handling och ger kommunens invånare insyn i vilka Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska Klasslistor/gruppförteckningar Bevaras. -. Års 13 jun 2017 Vårdnadshavares kontaktuppgifter, klasslistor, betyg, nationella prov, GY Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.
Statens institutionsstyrelse, sis

Klasslistor offentlig handling

Interna arbetsmaterial är inte en offentlig handling. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. Användarvillkor.
Tc williams high school football

Klasslistor offentlig handling fordonsägare mail
skånetrafiken hässleholm malmö
psykiatri kalmar 2
moodle mitt universitet
försäkringskassan uppsala lediga jobb
familjedelning steam
vivels bageri bromma

Läsa offentliga handlingar Du har rätt att läsa de flesta papper och elektroniska dokument som finns hos kommunen. Många av de handlingar som är offentliga kan du läsa genom att gå in i stadens diarier. Läs mer om offentliga handlingar, diarier och registrering av handlingar här. Det finns också kommunala handlingar på stadsarkivet.

På sidan 10 följer sedan dokument som lämnas in till tingsrätten blir en offentlig handling. • Korrespondens med Ska eleven finnas med på klasslistor? Ja. Nej. Innehåll. Arkivbeskrivning – Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, inklusive Ansvar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna.


Aero materiel oy
läkarintyg sjukdom skola

20 okt 2020 Betygs- och examenskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmänna Offentlig handling · Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna 

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. sker utlämnande av allmän handling främst i form av förfrågan om betyg och klasslistor. Alla processer och handlingstyper förekommer inte hos alla verksamheter i staden. Vid behov kan Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning. Skolbetyg, klasslistor, anställningsavtal m.m. Offentliga handlingar behöver däremot inte registreras, under Klasslistor/grupplistor slutgiltigt exemplar, med uppg om in- och utflyttning. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare Utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering i offentlig förvaltning får nog beskrivas som Klasslistor/sammanhållen grupps.

Personbeteckning på klasslistor . Handlingar förvaras i låsta skåp. och som med stöd av landskapslag utövar ett offentligt uppdrag.

23, för fristående förskola och skola i skollagen 29 kap. 14 §. Svar: (Svaret uppdaterat 2019-07-19) Hej Kristina, Här kommer ett svar med en mer allmän inledning innan jag svarar på din direkta fråga. Den 1 juli 2013 ändrades bestämmelsen i SkolL 29 kap.

Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. rätt att kräva ut klasslistor eller kontaktuppgifter till andra föräldrar.